vrouw uit lipikotHet was een rustig jaar wat uitvoering van projecten betreft. Daarentegen hebben we wel veel energie gestoken in het werven van fondsen voor onze projecten. Niettemin leidt dit nog niet tot het gewenste resultaat en vraagt daarom om keuzes. In deze nieuwsbrief vragen we dan ook opnieuw aandacht voor renovatie van het badhuis in Lipikot. Daarnaast gaan we in op de Shree Saraswati school in Sarangkot.

Lipikot
Lipikot is de lepragemeenschap nabij de hoofdstad Kathmandu die wij al sinds 2012 ondersteunen. Als gevolg van de aardbeving in 2015 waren veel huizen onbewoonbaar geworden. Samen met NLAWA, de NGO waar me mee samenwerken, hebben wij de afgelopen jaren alle huizen weer bewoonbaar gemaakt, herbouwd en verstevigd.

 

Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen, heeft NLAWA in 2022 een voorstel gedaan voor de renovatie van het bad- en toilethuis in Lipikot. Om dit duurzaam te doen wordt de door de aardbeving zwaarbeschadigde bovenste verdieping, die gebruikt werd als kinderopvang, verwijderd, zodat het gebouw alleen nog gelijkvloers is. Daarnaast is ook een sceptic tank toegevoegd aan het voorstel. Hierdoor vallen de kosten hoger uit en is er ongeveer €14.000,- nodig om dit allemaal te realiseren.

Zowel in Nederland als in Nepal hebben we afgelopen jaar naar mogelijkheden gezocht dit project te financieren. Tot nu toe is het ons nog niet gelukt om het geld bij elkaar te brengen om dit project te starten. In 2024 zullen we ons focussen om de financiering rond te krijgen.

Graag uw bijdrage via getfunded.nl of maak het over op onze bankrekening.

Dank!

 

Shree Saraswati school in Sarangkot
Voor meer dan twintig jaar is stichting Sarangkot verbonden geweest aan de Shree Saraswati School in Sarangkot. We hebben de school voorzien van schoolmateriaal tot en met een nieuw schoolgebouw  Helaas zijn onze financiële mogelijkheden minder dan voorheen. Daarom moeten we keuzes maken in de projecten die we ondersteunen. De toegenomen welvaart in Sarangkot en de recente sponsoring door de Belgische stichting Action School Nepal hebben ons doen inzien dat de Shree Saraswati School ook buiten onze sponsoring kan. Daarom hebben we besloten om de sponsoring van de school voor de komende vijf jaar stop te zetten. Uiteraard blijven we in verbinding met de school en bezoeken we de school ook nog regelmatig. Na vijf jaar zullen we opnieuw bekijken wat nodig is.

 

Jaarverslagen St. Sarangkot:   2019       2020        2021       2022      2023

Aanvullende gegevens