Artikelindex

 

Verslag bezoek Nepal november 2019

Lepradorp Lipikot
61756831 832432533789563 1933469808506961920 nDit werkbezoek had als hoofddoel de herbouw van de huizen in het Lepradorpje Lipikot goed te implementeren. In het voorjaar van 2019 werd ons duidelijk dat de bewoners van het dorp het wachten op toestemming en hulp zat waren en dat ze het heft in eigen handen hadden genomen. Ze waren begonnen met het herstellen van de door de aardbeving van 2015 verwoeste huizen. Dat dit niet zonder financiële middelen kon was snel duidelijk. Met hulp van de stichting Sarangkot werd begonnen aan de herbouw van 5 huizen. Dit leverde echter niet meteen het door ons kwalitatief goede gewenste resultaat op. Waarop besloten is om de bouw stil te leggen en te hervatten na ons bezoek in november. De afgelopen maand is hier een flinke slag in gemaakt. Na veelvuldig overleg met NLAWA, de NGO waar we al jaren mee samen werken, de bewoners van het dorp, ons bestuurslid in Nepal, Om Baral en Sovit Sewa de aannemer waar we al meerdere bouwprojecten mee hebben gedaan, wordt er nu hard gewerkt om de resterende huizen te restaureren of in acht gevallen, deze totaal nieuw op te trekken. In het totaal moeten ruim 40 huizen straks klaar zijn om alle families een goed onderkomen te bieden.
Om stevige huizen te bouwen wordt er een geraamte van bamboe neergezet. Tussen de bamboepalen worden kleine bamboetakken gevlochten voor de muren, die daarna bedekt worden met leem wat stevigheid geeft en isoleert. De dakconstructie wordt bedekt met tinnen platen. Het is aan de bewoners zelf om het dak te isoleren met kranten en doeken.

Inmiddels zijn er 20 huizen klaar waarvan 2 nieuw gebouwde huizen en 18 gerenoveerde huizen. Behalve dat professionele bouwers hun vaardigheden inzetten, helpen de bewoners waar zij kunnen, mee om met de klus te klaren.

Shree Saraswatischool
samsung J56 1931Van Kathmandu naar Sarangkot, een busreis van meer dan 6 uur naar Pokhara en daarna met de taxi of jeep van de paragliders naar en van Sarangkot om daar de ons gedane projecten te bezoeken.
De Shree Saraswatischool (SSS) bloeit en heeft een enthousiast lerarenteam. Op verzoek van het schoolmanagement heb ik vier dagen in de school doorgebracht en de dagelijkse gang van zaken meegekregen. Een rondgang door de school maakt in elk geval duidelijk dat na tien jaar er wel aan onderhoud gedaan moet worden. Omdat de overheid haar handen van de school had afgetrokken. is er niets gebeurd in dit opzicht. Nu de school weer volop draait worden de mankementen des te zichtbaarder, maar er is geen enkele vorm van regulier inkomen behalve het salaris van twee de door de overheid aangestelde leerkrachten.
Lekkages vanwege een slechte dak afvoer hebben de lesmaterialen vernietigd en kasten uit elkaar doen vallen. Verder dienen alle leslokalen geschilderd te worden om de leerlingen in een aangenaam klaslokaal te laten zitten en moet het pleisterwerk gerestaureerd worden.
De samenwerking met de NGO Quality for Life, een Belgisch-Nepalese stichting is geïntensiveerd. De Nepalese voorzitter heeft banden met Rotary - en Lionsclubs en weet de weg voor het aanvragen van geldstromen zoals voor het sponsoren van uniforms, een dagelijks gezonde lunch voor alle kinderen en leermiddelen. Dit helpt de kwaliteit van onderwijs te verbeteren. Ook weet hij de wegen te bewandelen om de overheid te bewegen nog een extra leerkracht aan de SSS toe te kennen. 
Door ons intensieve contact met de leerkrachten is er een uitwisseling van onderwijsvisie en pedagogisch handelen op gang gekomen. Ook hierbij is de samenwerking met Quality for Life van groot belang. De bijscholing die de leerkrachten van de kinderopvang, die door Quality of Life is opgezet, genieten, wordt ook voor de leerkrachten van onze school bereikbaar. Ook de trainingsprogramma’s door Nederlanders gegeven, wordt door de leerkrachten gevolgd, waardoor ze kennismaken met andere vormen van onderwijs dan het zogenaamde “reading en writing systeem”. De leerkrachten staan erg open voor nieuwe input en vroegen om tips die hun manier van lesgeven kan verbeteren. Vanuit Quality for Life is de vraag gesteld om een stagiaire uit Nederland te vragen haar praktijkperiode in de SSS te doen om de kwaliteit van onderwijs te verbeteren. Hiervoor zal gekeken worden naar mogelijkheden die er op dit gebied zijn via de PABO's.
Het was hartverwarmend om te zien hoe betrokken de leerkrachten zij zich voelen bij het wel en wee van de kinderen.

Pararbarthanshil
Parabantasil is de NGO waar we al 15 jaar mee samenwerken.
Een vergadering met deze club staat altijd op het programma van het werkbezoek all lijkt het erop dat een paar trouwe leden zich op dit moment echt gemotiveerd voelen. Ondanks dat we op dit moment weinig met de NGO hoeven te doen is het toch goed om de NGO te laten bestaan omdat door veranderde overheidsregels het moeilijker is geworden een NGO op te richten.
De bibliotheek wordt niet onderhouden en de boeken staan te verstoffen. Wel wordt er veelvuldig gebruik gemaakt van de vergaderruimte van het gebouw door allerlei verenigingen en wordt er soms les gegeven. Maar niemand voelt zich verantwoordelijk voor het onderhoud.Besloten om de kinderboeken en de boeken die de leerkrachten kunnen gebruiken met een aantal kasten naar de school zullen verhuizen. Met de Youthclub wordt besproken of deze het onderhoud van het bibliotheek op zich kunnen nemen waarmee zij ook de eigenaar van het pand worden.


Water in Sarangkot
Met het voorzien van veilig en smaakvol drinkwater is voor Stichting Sarangkot allemaal begonnen. De vele watertanks die we gebouwd hebben in Sarangkot en omgeving doen nog steeds dienst en worden door de bewoners gekoesterd. Op verschillende plaatsen wordt door grote hotels en door de districtsoverheid geboord naar water of wordt het door elektrische pompsystemen naar boven gebracht. Er is goede hoop op dat binnen enkele maanden het nooit aflatende waterprobleem opgelost zal zijn. Ook het Grote Kaski waterproject nadert haar voltooiing. Door forse tegenslag, veroorzaakt door het aanleggen van een nieuwe weg is er soms flinke schade aan de pijpleidingen gekomen waardoor er flinke averij is opgelopen. Het laatste bericht is dat de pijpen onder de hoofdweg gerepareerd zijn en dat het wachten nu op de connectie naar de huizen is. De bewoners van Sarangkot zijn hierover optimistisch.


Het bijenproject en de vrouwen NGO
Enthousiaste vrouwen vertellen dat er inmiddels een flink aantal bijenkasten staan en dat er een mooie opbrengst is van een aantal kilo’s honing per jaar. Die morgen ben ik al vroeg aanwezig bij het oogsten van de honing uit de bijenkast van een van de vrouwen. Zonder bedekkende kleding of enig hulpmiddel worden de raten met de goudgele honing uit de kasten gehaald. De bijen zijn hierdoor wat in de war en lopen over de armen van vrouw die ze zachtjes wegblaast. Met een mes worden de raten van de ramen gehaald. De kinderen en ik mogen vast proeven. Heerlijke zoete pittige honing is het. Tijdens de vergadering met de vrouwen wordt duidelijk dat middels een particuliere gift de vrouwen en andere belangstellenden weer een imkercursus hebben kunnen volgen. Dit wordt door iedereen erg gewaardeerd. Op mijn vraag of er al vorderingen worden gemaakt met het terug betalen van het geleende geld middels de verkoop van honing wordt nog niet zo enthousiast gereageerd. Het komt er niet van. De kinderen eten de honing op, volgens een jonge moeder. Om toch te proberen wat inkomen uit dit project te kunnen genereren is nu afgesproken dat iedereen per jaar een grote pot honing zal doneren en dat er een soort van etiket gemaakt zal worden waarop geschreven staat dat deze honing door de vrouwen van Sarangkot wordt gewonnen. Deze potten zullen dat op bepaalde plaatsen te koop worden aangeboden. Ook zal er nagedacht worden hoe de bijenwas zou kunnen worden gebruikt.

Een nieuwe watertank in Kamu Ghande in Pumdi Bumdi.
Na veel pech bij de bouw van deze watertank, veroorzaakt door landverschuivingen tijdens de moezon, is de watertank af. De bewoners willen nu nog graag een kraan bij elk huis hebben maar dat is niet in het project begroot en dus zullen zij hier zelf middelen voor moeten vinden.
In Phurse Khola eveneens gelegen in het Pumdi Bumdi district is opnieuw een aanvraag naar een watertank gedaan. Ongeveer 15 jaar geleden bouwden we daar een watertank. Vanwege de uitbreiding van de stad Pokhara, verhuizen steeds meer mensen verder de vallei in en is de hoeveelheid water niet meer toereikend. Als deze vraag al gehonoreerd zal gaan worden zal er goed gekeken moeten worden naar een verdeelsleutel tussen de bijdrage die de gebruikers moeten gaan betalen om de watertank te bouwen. Wel hebben we gezocht naar en gevonden, een goede bron in de jungle die ook in het droge seizoen voldoende water geeft.

Tot  slot
De ontwikkeling in Nepal en zeker ook in Sarangkot gaat heel snel. De infrastructuur is verder uitgebreid met een kabelbaan die haar voltooiing nadert. Hier gaat een bedrijf veel geld mee verdienen. Hierop vooruitlopend zijn er heel veel hotels bijgebouwd, omdat men verwacht dat er veel mensen zullen blijven overnachten. Critici verwachten echter dat deze investeringen niets zullen opleveren. Mensen zullen voor een paar uurtjes boven blijven en dan weer een plekje aan het meer opzoeken omdat het daar veel levendiger is. In Sarangkot is behalve het mooie uitzicht weinig te beleven. Daar ligt voor de bewoners een enorme kans. Hoe genereer je inkomen uit het toerisme?
Nog een terugblik op het Campusfund waarin we een aantal jaren hebben geïnvesteerd. Van de zes jongeren die we de gelegenheid hebben geboden een opleiding te doen, weten we van 5 van hen dat zij met hun HBO opleiding in staat zijn hun brood te verdienen. Hiervan heeft één van de jongens dankzij zijn goede ontwikkeling een goede baan in de bewaking in Dubai gekregen en overweegt zijn zus om in Canada in een winkel te gaan werken wat dankzij het feit dat ze goed Engels spreekt tot de mogelijkheden behoort. Helaas is er geen werk voor al deze afgestudeerde mensen en moeten veel hoog en laag opgeleide mensen hun geluk in het buitenland zoeken voor korte of langere tijd.

Janny van der Veen

 

Meer actueel vind je op FACEBOOK!

Aanvullende gegevens